Kaikki lähtee kohderyhmän tunnistamisesta

Työkyvyn johtamisen kannalta oleellista on tunnistaa kohderyhmät ja kunkin kohderyhmän erityispiirteet.

n. 7-10 %:lla työntekijöistä on useampia riskitekijöitä ja he ovat poissa töistä sairauden vuoksi keskimäärin 20 - 30 pv vuodessa.

7 vuotta
Polku varhaisista merkeistä työkyvyttömyyseläkkeelle on yleensä pitkä. Eläkkeelle jäätäessä sairaus on kestänyt keskimäärin 7 vuotta.
 

Terveysvalmennus on varhaista kuntoutusta, joka on suunniteltu henkilöille joilla on useampia terveysriskejä kasaantunut ja mahdollisesti työkyky jo alentunut. 

  •  

”En pysty suoriutumaan enää kohta töistäni kun joka paikkaan särkee ja en saa unta ja jään miettimään tuleeko se uni kohta. Olen todella väsynyt töiden jälkeen ja tuntuu ettei palaudu.”

Henkilö itse on muutoksen keskiössä

89 %
Työntekijöistä joilla on useampia riskitekijöitä suurin osa on halukkaita kohentamaan omaa työkykyään. Tarvitaan vain sopiva tuki.

8,7
Terveysvalmennukseen osallistuneilla henkilöillä on ollut valmennuksen alussa keskimäärin 8,7 eri työkykyyn vaikuttavaa riskitekijää.

-11 957 €
Riskien lisäksi myös kustannukset kasaantuvat - terveyskustannukset per henkilö voivat olla jopa yli kymmenkertaiset verrattuna henkilöihin joilla ei ole riskitekijöitä. Riskihenkilöiden tukeminen on yritykselle kannattavaa toimintaa.

 

Terveysvalmennuksen lähtökohtana on työn tekemisen edellytysten kehittäminen ja muutos toteutetaan siellä missä sitä tarvitaan - eli henkilön arjessa ja työympäristössä. Terveysriskien kasaantuessa tarvitaan kokonaistilanteen haltuunottoa ja yksilöllisiä ratkaisuja tilanteen parantamiseksi. Yleiset ohjeet, ohjelmat ja kurssit eivät toimi - kaikkea on jo kokeiltu.

 Vastuu kehittymisestä tulee olla henkilöllä itsellään.
 

  •  

”Painoa on tullut parikymmentä kiloa ja työterveyshuollossa todettu verenpainetta ja alkava nivelrikko. Syöminen ja liikunta on huonolla mallilla ja tulee tehtyä huonoja valintoja kun ei ole aikaa. Työvuosiakin on vielä jäljellä ja pitäisi jaksaa vielä toistakymmentä vuotta. Nyt mun on pakko tehdä tälle jotain.”

Osana työntekijän arkea

< 24h
Nopea tuki - valmennus lähtee liikkeelle alle 24 tunnin kuluessa ilmoittautumisesta yksi henkilö kerrallaan. Ei kankeita hakuprosesseja, vaan osana normaalia toimintaa.

< 7 pv
Säännöllistä toimintaa ja arjen tapojen ohjausta – terveysvalmentajan kanssa viikoittainen yhteydenpito ja jatkuva tuki.

6+12 kk
Valmennuksen intensiivijakso kestää 6 kuukautta ja seurantajakso 12 kuukautta. Terveysvalmentajan tuki jatkuu myös varsinaisen valmennuksen jälkeen.
 

Terveysvalmennus keskittyy terveyden ja työkyvyn edistämiseen arjen tapoja muuttamalla. Jokainen valmennus on yksilöllinen ja ratkaisut tehdään henkilön itsensä kautta. Valmennusprosessi joustaa henkilön tilanteen mukaan.

Terveysvalmennukseen kuuluu henkilökohtainen terveyssuunnitelma, 3-4 pidempää valmennustapaamista, mittauksia, viikoittainen yhteydenpito puhelimitse, tekstiviestein ja sähköpostilla, sähköinen terveydenseurannan työkalu ja säännölliset terveysvinkit sähköisten kanavien kautta. 
 

  •  

”Mä olen nyt tajunnut, et tää on vain musta itsestäni kiinni. Ei tätä muut tee mun puolesta.”

Osana yrityksen arkea

1

Nopea ja helppo käyttöönotto

Terveysvalmennukseen voi lähteä mukaan yksi henkilö kerrallaan ajasta ja paikasta riippumatta. Ensimmäinen työntekijä voi aloittaa valmennuksen 14 pv kuluttua yrityksen päätöksestä.

2

Kohderyhmän tunnistus- ja ohjausmalli osana yrityksen arkea

Kriteerit ja kanavat määritetään kohderyhmän tunnistamiselle ja ohjausmalli mallinnetaan osaksi jatkuvaa toimintaa yhdessä HR:n ja työterveyshuollon kanssa. Ei kankeita hakuprosesseja. Ei erillistä viestintää. 

3

Terveysvalmennuksella aina tavoitteet ja mittarit

Kohderyhmästä lähtöisin olevat tavoitteet ja mittarit ohjaavat toimintaa koko valmennuksen ajan ja jatkuva seuranta mahdollistaa nopean reagoinnin

4

Arjessa tarpeen tunnistaminen ja mahdollisuuden tarjoaminen

Yhdessä sovittujen kriteerien perusteella työterveyshuolto, esimies tai henkilöstöhallinto tarjoaa mahdollisuutta työntekijälle - ilmoittaminen tapahtuu sähköisesti ja terveysvalmennus alkaa 24 tunnin sisällä.

5

Tulokset koko ajan tiedossa

Terveysvalmennuksen tuloksellisuutta mitataan jatkuvasti ja yritys saa kolmen kuukauden välein raportin vaikuttavuudesta sekä terveystuloksina, että euroina.

6

Tulostakuu

Mikäli asetetuissa terveysmittareissa ei ole tapahtunut kehitystä, jatkuu valmennus henkilön niin halutessa toisen valmennusjakson ajan. Terveysvalmennuksen hinta voidaan myös sitoa saavutettuihin tuloksiin.

  •  

”Tuntuu, että koko ihminen ois muuttunu, en olisi ikinä uskonut, että voi tuntua näin hyvältä. Jaksan paremmin töissä ja jaksan keskittyä paremmin.”

Hyöty eri tahoille – kaikki voittavat

Henkilö itse

Henkilö itse saa valmennuksen avulla kaivattua henkilökohtaista tukea terveyden ja työkyvyn kehittämiseen arjessa. Parantunut työkyky turvaa henkilön elintason työiän aikana ja sen jälkeen.

Yritys

Yritys saa helposti toteutettavan työkyvyn tukemisen mallin osaksi normaalia arkea ja säästää terveyskustannuksista. Terveysvalmennus toimii työkaluna HR:lle ja esimiehelle yksilön tukemisessa.

Työterveyshuolto

Terveysvalmennus varhaisen kuntoutuksen työkaluna auttaa saavuttamaan parempia tuloksia yksilön työkyvyn tukemisessa. Kosketus henkilöön säilyy koko prosessin ajan ja työterveyshuolto näkee saavutetut tulokset.

Yhteiskunta

Yhteiskunta säästää kuntoutuskustannuksista ja parantunut terveys sekä työurien pidentyminen auttaa kestävyysvajetta ja vähentää terveydenhuollon kustannuksia. Terveysvalmennus on myös osa yrityksen yhteiskuntavastuullisuutta.
 

”Työterveyshuollossa ollaan todettu, että tällaiselle valmennukselle on ollut todella paljon tarvetta. Tämä on tuonut itsellekin uutta virtaa työhön, kun on uusi työkalu mitä tarjota asiakkaille. Pystyn paremmin tukemaan heitä.”

”Tämä on kyllä toteutettu erittäin positiivisesti ja silleen kannustavalla asenteella, täydet pisteet asenteesta ja tuesta - ei tuijoteta lukuja liikaa vaan keskitytään muutokseen. Oikealla tavalla toimitaan asiakkaan näkökulmasta.”

Koska terveysvalmennus toteutetaan työpaikalla ja osana arkea, saavutetaan huomattavia säästöjä työajasta sekä saavutetaan parempi vaikuttavuus. Esimerkki säästöpotentiaalista yritykselle >>

VÄLITÖN SÄÄSTÖ KURSSIMUOTOISTEN KUNTOUTUSTEN KORVAAMISESTA*

Osallistujia  80  hlöä
Kurssin kustannus  700  €/hlö
Kurssin kesto/työajan menetys  pv
Yhden työstä poissaolopäivän kustannus  300 
Muut kustannukset  150  €/hlö
KURSSIEN KUSTANNUS YHTEENSÄ  135200 
     
VÄLITÖN SÄÄSTÖ KORVAAMISESTA  54000 
     

*Esimerkissä 5+2 päivän kuntoremonttikurssin vaihtaminen terveysvalmennukseen. Aslak/Aura – kuntoutuksissa välitön säästö on kolminkertainen. Palkkakustannuksissa on huomioitu Kelan kuntoutusraha.

SÄÄSTÖPOTENTIAALI VAIKUTTAVUUDESTA

Sairauspoissa­oloja/12 kk  20  pv/hlö
Sairauspoissa­olojen kustannus  6000  €/hlö
Sairauspoissa­olojen kustannus yht.  480000 
Vähennyspotentiaali, esim.  20  %
     
SÄÄSTÖ­POTENTIAALI/VUOSI  96000 
     
     

VUOSITTAINEN SÄÄSTÖ YHTEENSÄ
150 000 €
1 875 € PER HLÖ
 

SÄÄSTÖ TYÖKYVYTTÖMYYS­ELÄKEMENOSTA

Työkyvyttömyys­eläkemenon ennuste  4000  €/hlö
Kustannus yhteensä  320000 
Säästöpotentiaali  33  %
     


SÄÄSTÖENNUSTE YHTEENSÄ
105 600 €
1 320 € PER HLÖ
 

Prevenia Health Oy

Me Preveniassa haluamme tehdä asiat toisin. Otamme vastuun varhaisen kuntoutuksen onnistumisesta ja pidämme sinut koko ajan kartalla tuloksellisuudesta. Meillä on yli kymmenen vuoden kokemus terveyden edistämisestä ja olemme toteuttaneet hankkeita sadoissa yrityksissä sekä valmentaneet yli 10 000 ihmistä. Tiedämme mikä toimii ja mikä ei. Olemme valmiita tekemään kaikkemme jotta saavutat terveysvalmennuksen avulla tuloksia.

Topi Valtakoski

Toimitusjohtaja
topi.valtakoski(ät)prevenia.fi
040 720 4847

Marko Pirhonen

Päävalmentaja
marko.pirhonen(ät)prevenia.fi
050 492 8599

Seuraa meitä myös:

Ota yhteyttä

Nimi/Organisaatio:

Sähköposti:

Puhelin:


Kuinka voimme palvella?:


 
©2016 Prevenia Health Oy - valokuvat: Jimi Österberg Photography - Z-Media